BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS »

Friday, February 12, 2010

PEMEROLEHAN BAHASA

Pemerolehan Bahasa Pertama (B1)
Pemerolehan bahasa pertama (B1) terjadi apabila kanak-kanak yang pada mulanya tidak mempunyai bahasa, tetapi kini telah memperoleh satu bahasa. Antara keunikan yang ada pada manusia dapat diperhatikan pada kebolehan kanak-kanak ketika memperoleh bahasa pertama. Bahasa pertama yang dimaksudkan adalah kebolehan kanak-kanak untuk memperoleh ujaran demi ujaran sehingga lahirnya sintaksis yang bermakna, sama ada bagi dirinya sendiri ataupun orang lain yang dilawan berinteraksi. Pada masa yang sama, pemerolehan B1 kanak-kanak adalah lebih tertumpu kepada fungsi komunikasi berbanding bentuk bahasa yang digunakan. Kanak-kanak dikatakan memperoleh sesuatu bahasa tanpa disedari atau dipelajari secara formal yang mungkin diperoleh daripada bahasa yang dituturkan oleh ahli masyarakat. Contohnya, kanak-kanak boleh menuturkan holo frasa ma dan pa dengan sendirinya tanpa perlu diajar oleh orang lain. Hal ini demikian kerana dari lahir, kanak-kanak telah dibekalkan dengan peranti bahasa atau LAD (Language Acquisition Device). Peranti bahasa membolehkan kanak-kanak memperoleh dan menguasai bahasa yang didengar dengan mudah.

Pemerolehan Bahasa Kedua (B2)
Pemerolehan bahasa kedua (B2) dikatakan berlaku ketika kanak-kanak mula bersekolah. Bahasa kedua juga diperoleh setelah kanak-kanak dapat menguasai bahasa pertama. Umumnya, hasil belajar B2 tidak sebaik hasil belajar B1. Walau bagaimanapun, proses belajar kanak-kanak terjadi dengan sangat pantas dan lancar kerana otak mereka masih begitu peka menerima rangsangan bahasa. Pemerolehan bahasa merupakan proses yang bersamaan dengan cara kanak-kanak mengembangkan kemampuan dalam B1 mereka. Pemerolehan bahasa dikatakan melalui proses bawah sedar. Pemeroleh bahasa tidak selalunya sedar akan kenyataan bahawa mereka menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Perkembangkan kompetensi dalam bahasa kedua juga dapat dilakukan dengan unsur motivasi. Pemerolahan bahasa kedua yang pantas berlaku bergantung pada suasana persekitaran persekolahan. Hal ini demikian kerana kepelbagaian bahasa etnik di sekolah akan menggalakkan perkembangan bahasa kedua. Contohnya, penggunaan bahasa Inggeris oleh kaum Cina dan India telah menyebabkan perkembangan bahasa kanak-kanak Melayu berkembang kerana mereka akan turut sama menggunakannya.

0 comments: